PODARUJ DZIECIOM ZDROWY ODDECH

Kampania społeczna „Zdrowy Oddech Dziecka”  powstała w odpowiedzi na rosnący problem zanieczyszczonego powietrza oraz coraz częstsze dziecięce alergie wziewne. Poprzez wspólne działania zwracamy uwagę na konsekwencje zdrowotne wynikające z oddychania złej jakości powietrzem. Dbamy o zdrowie dzieci, o dotlenianie pomieszczeń oraz pomagamy w profilaktyce i wczesnej diagnostyce alergii, a także innych chorób układu oddechowego. Naszym priorytetem jest ochrona zdrowia dzieci, dlatego działamy w modelu non-profit. Współpracujemy z rodzicami, placówkami, autorytetami medycznymi oraz instytucjami. Pragniemy, aby dzieci mogły uczyć się, bawić i odpoczywać w czystym, zdrowym powietrzu. W tym celu wprowadzamy i wspieramy bezpieczne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia w przedszkolach, domach dziecka oraz szpitalach dziecięcych. W ramach wspólnej inicjatywy, poprzez edukację oraz programy kontroli jakości powietrza pracujemy nad rozwiązaniem problemu szkodliwego powietrza wewnątrz placówek oraz skutecznie poprawiamy jakość życia małych alergików przez cały rok.

Cele kampanii to:

  • edukacja w zakresie wpływu zanieczyszczeń powietrza na organizm dziecka,
  • zwrócenie uwagi na problem zanieczyszczonego powietrza wewnątrz placówek oraz coraz częstsze dziecięce alergie wziewne,
  • dotlenianie pomieszczeń: monitorowanie poziomu dwutlenku węgla, aby mieścił się w określonych normach,
  • wczesna diagnoza alergii oraz profilaktyka astmy,
  • zmniejszenie zachorowalności wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
  • monitorowanie jakości powietrza w placówkach: pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, lotnych związków organicznych, temperatury oraz wilgotności powietrza,
  • oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń i alergenów wewnątrz placówek

Dzieci grupą szczególnego ryzyka.

Szczególną grupą, najbardziej narażoną na wpływ zanieczyszczeń powietrza, są najmłodsze dzieci. Oddychają one z większą częstotliwością niż dorośli, ich drogi oddechowe są wąskie i krótkie, a układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i dojrzały. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może więc prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Poza szkodliwymi substancjami w powietrzu znajdują się również alergeny, takie jak zarodniki grzybów i pyłki roślin. Konsekwencją oddychania powietrzem złej jakości są coraz częściej występujące alergie wziewne.

Dowiedz się więcej na temat zagrożeń.

Wspólny problem- wspólne działania. 

Celem naszej inicjatywy społecznej jest zaangażowanie wszystkich: rodziców, nauczycieli, lekarzy, a także placówek i instytuacji w aktywne dbanie o zdrowy rozwój dzieci. Ty również możesz wziąć aktywny udział w naszych działaniach. W celu poprawy jakości powietrza w miejscach, w których przebywają najmłodsi, stworzyliśmy specjalny program edukacyjny. Do uczestnictwa w zapraszamy odpowiedzialne przedszkola, żłobki, a także domy dziecka i szpitale dziecięce. Chcemy wspólnymi siłami wpływać na poprawę życia najmłodszych. Dołącz do społeczności ludzi odpowiedzialnych. 

 Twoja pomoc ma duże znaczenie.

SPRAWDZAJ JAKOŚĆ POWIETRZA

W ramach programu Zdrowy Oddech Dziecka uświadamiamy jak ważne jest monitorowanie jakości powietrza, którym oddychają Maluchy. Wspólnie z dyrektorami placówek mierzymy kluczowe parametry powietrza, takie jak stężenia pyłów zawieszonych i dwutlenku oraz temperatura i wilgotność. Dbamy również o dotlenianie pomieszczeń i pokazujemy, że ma ono duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju. Stawiamy na działania edukacyjne. Organizujemy warsztaty naukowe dla dzieci, a także konferencje i wykłady dla rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów. Współpracujemy z najlepszymi autorytetami medycznymi.

PROGRAM dla placówek

W ramach kampanii stworzyliśmy program edukacyjny dla przedszkoli, żłobków, szkół podstawowych, domów dziecka i szpitali dziecięcych. Przy wsparciu doświadczonych nauczycieli opracowujemy scenariusze zajęć oraz zestawy pomocy dydaktycznych. Dzięki współpracy z partnerami merytorycznymi tworzymy materiały edukacyjno- informacyjne przeznaczone dla rodziców i kary placówek. 

Wyróżnij się- otrzymaj Certyfikat Placówki Przyjaznej Dziecięcemu Oddechowi. Zarejestruj placówkę w programie edukacyjnym, pobierz materiały dydaktycznei weź udział w naszych konkursach. Zgłoś się do bezpłatnych badań i pomiarów jakości powietrza. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu i certyfikatu skontaktuj się z koordynatorem kampanii. 

wyszukaj placówki przyjazne zdrowiu dziecka

Czy Twoja placówka bierze udział w akcji?

Zgłoś placówkę, którą reprezentujesz do programu bezpłatnych badań i pomiarów jakości powietrza. Po analizie pomiarów wspólnie znajdziemy optymalne rozwiązanie, aby powietrze spełniało warunki przyjaznego dzieciom, zwłaszcza alergikom. 

Lubisz działać społecznie?

Rodzicu, sprawdź czy przedszkole Twojego Dziecka dba o czyste powietrze. Zostań ambasadorem akcji i pomóż dotrzeć do innych, którzy mogą wspierać naszą misję. Podziel się swoim doświadczeniem, daj innym szansę do zmian i działania! 

Czy wiesz czym oddychają Twoje dzieci? 

Nauczycielu, dowiedz się więcej na temat zagrożeń dla zdrowia i życia wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem współtworząc kampanię edukacyjną. Razem możemy uczyć dzieci dobrych praktyk, dzielić się wiedzą oraz materiałami edukacyjnymi. 

„Obliczenia statystyczne wykazały korelacje pomiędzy liczbą przypadków astmy a wykorzystaniem pieców na węgiel bądź indywidualnych kotłowni węglowym do ogrzewania domów, stosowaniem w domach kuchni gazowych, a także występowaniem niskich źródeł emisji w sąsiedztwie miejsc zamieszkania dzieci chorych na astmę.”

Hajok I., Marchwińska-Wyrwał E., Rusin M., Dziubanek G.: "Relacje pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza z różnych źródeł a występowaniem astmy oskrzelowej u dzieci", Zagrożenia zdrowotne wśród dzieci i młodzieży, pod red.: Seń M., Dębska G., Kraków 2011, tom...

„Obecnie dysponujemy już mocnymi dowodami na to, że narażenie na zanieczyszczenia powietrza takie jak pył zawieszony, dwutlenek azotu i ozon wiąże się z większym prawdopodobieństwem nasilenia objawów astmy, a także z większą ilością przyjmowanych leków oraz większą liczbą pobytów w szpitalach.”

Zanieczyszczenie powietrza a choroby obturacyjne. Piotr Dąbrowiecki1, Artur Jerzy Badyda, Andrzej Chciałowski. 1 Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 2 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,...

jakość powietrza wewnątrz pomieszczeń 

Dane statystyczne pokazują, że spędzamy około 90% czasu w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie powietrze może być od 2 do 5 razy bardziej zanieszczyszczone niż na zewnątrz.  Pamietajmy, że dzieci oddychają z większą częstotliwością niż dorośli, a więc wdychają stosunkowo więcej zanieczyszczeń. Dodatkowo naturalne bariery ochronne organizmu dziecka nie są jeszcze w pełni rozwinięte. 

Dzięki dokładnym i profesjonalnym pomiarom jakości powietrza dostarczamy szczegółowych i wiarygodnych danych na temat stężenia niebezpiecznych dla zdrowia dzieci: pyłków zawieszonych (PM2,5; PM10) i lotnych związków organicznych (VOC) oraz kluczowych parametrów środowiska, takich jak: poziom dwutlenku węgla (CO​2), wilgotność, temperatura.

Pyły zawieszone PM2,5 i PM10 (cząstki stałe o średnicy 2,5 mikrometra oraz 10 mikrometrów)Wdychanie pyłu z powietrza podrażnia drogi oddechowe i może powodować męczący kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę.PM2,5 należą do najbardziej niebezpiecznych zanieczyszczeń ze względu na swój mały rozmiar, przez co absorbowane są do górnych i dolnych dróg oddechowych i mogą powodować różne problemy zdrowotne np. ataki astmy, choroby naczyniowo sercowe a nawet nowotwory. 

CO2 (dwutlenek węgla) – poziom dwutlenku węgla to kluczowy wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach. Aby zapobiec nagromadzeniu w pomieszczeniach wirusów, bakterii i innych czynników chorobotwórczych, niezbędna jest prawidłowa cyrkulacja powietrza. Przebywanie w dotlenionych pomieszczeniach jest korzystne dla rozwoju dziecka i jego kreatywności oraz poprawia samopoczucie.

RH/T (wilgotność i temperatura) – wilgotne i ciepłe powietrze to idealne warunki do rozwoju grzybów pleśniowych oraz roztoczy, a te mogą wywoływać alergie oraz ciężkie choroby układu oddechowego. Suche powietrze również szkodzi zdrowiu. Prowadzi do wysuszenia błon śluzowych oraz skóry, ułatwiając drogę do organizmu patogenom. Ponadto sprzyja utracie wody i odwodnieniu.

VOC (lotne związki organiczne) – osłabiają samopoczucie i zmniejszają wydajność powodując bóle głowy, podrażnienia oczu, skóry i układu oddechowego (kaszel, nieżyt nosa). Ponadto mogą uszkadzać narządy wewnętrzne organizmu, np. nerki i wątrobę. Występują m.in. w materiałach budowlanych, wykładzinach, tapetach.

Możesz mieć wpływ na swoje przedszkole